PRESENT CONTINU: QUARANTA ANYS DE LA GALERIA CÀNEM

DL: CS 230-2015

ISBN: 978-84-15301-59-2

Edition: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana / Diputació de Castelló /Fundación Caja Castellón

Text: Juan Manuel Bonet

Design and Layout: Carrere & Geles Mit

Printing: Imprenta de la Diputación de Barcelona

Photographs: ULALALAUImages y Carlos Pascual

Castelló, 2015